منو اصلی
  صفحه اصلی
  تبلیغات
  تماس با ما
تبلیغات
تور کیش
ابزار وب مسترها
  ابزار مجله در وبلاگ
  گوگل پلاس در وبلاگ
  شمارنده مطالب
  پازل وبلاگ
  تولبار حرفه ای
  ابزار پرش به بالا
  ذکر ایام هفته
  استخاره آنلاین
  سخنان بزرگان
  نمایش رتبه گوگل
  وضعیت آب و هوا
  اوقات شرعی
  فونت های زیباسازی
  کدهای زیباسازی فلش
  فال روزانه
  فال حافظ
  فال کلیکی
  فال انبیا
  طالع بینی ازدواج
  طالع بینی هندی
  عشق سنج آنلاین
  موسیقی لایت در وبلاگ
  ساخت موسیقی آنلاین
  ساعت های فلش
  ابزار فرم تماس با ما
  چت روم
  تصاویر تصادفی
  تصاویر زیباسازی
  لودینگ وبلاگ
  جستجوگر گوگل
  تعیین وضعیت یاهو
  ساخت ایمیل آیکون
  تقویم رومیزی
  تغییر شکل موس
  نمایشگر آی پی
  تعبیر خواب
  نمایش تاریخ
  بارش برف در وبلاگ
  پرواز بادکنک در وبلاگ
  پرواز حباب در وبلاگ
  قطرات شبنم در وبلاگ
  ابزار مبدل تاریخ ها
  جملات عاشقانه تصادفی
  جملات تصادفی شریعتی
  حدیث تصادفی
  اس ام اس تصادفی
  دانستنی های تصادفی
  مترجم گوگل
  معرفی وبلاگ به دوستان
  سرویس whois دامنه
  ابزار ار اس اس ریدر
  کد آپلود عکس
  دیکشنری آنلاین
  ساخت صفحات پاپ آپ
  ساخت تصاویر ثابت
  روزنما با مناسبت ها
  لحظه شمار غیبت امام زمان
  کدهای کاربردی
آرشیو قالب ها

rss rss rss

تبلیغات رپورتاژ

خرید بک لینک

پنل اس م اس رایگان

تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

 تعبیر خواب
صفحه قبل  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16     صفحه بعد
تعبير ديدن کوسن در خواب  موضوع: شروع با حرف ک
اگر خواب ببینید به كوسنهای ابریشمی تكیه زده اید ، نشانة آن است كه برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می كوشید .

/images/spilit.png
تعبير ديدن کفن در خواب  موضوع: شروع با حرف ک

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند كه از بهر مرده كفن می ساخت و آن كس معروف بود، دلیل رنج و بلا بود. اگر بیند كه كفن از مرده بكند، دلیل كه در دنیا طرف آن مرده جوید. اگر بیند كه او مردگان راكفن می كند، دلیل كه از مرده مال حرام بدست آورد، اگر بیننده مفسد بود، منافق باشد و بد دین. 

 

1ـ دیدن كفن در خواب ، نشانة بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می باشد . كسادی در كار راه خواهد یافت ، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند .

2ـ دیدن اجساد كفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالی و بدبختی است .

3ـ اگر خواب ببینید كفن از روی جسدی كنار زده می شود ، نشانة آن است كه مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد ./images/spilit.png
تعبير ديدن کلبه در خواب  موضوع: شروع با حرف ک

1ـ دیدن كلبه در خواب ، نشانة موفقیت غیر قابل تردید در زندگی است .

 

2ـ اگر خواب ببینید در كلبه ای خفته اید ، علامت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد .

3ـ دیدن كلبه در مرغزاری سرسبز ، نشانة شادمانی و خوشبختی است ./images/spilit.png
تعبير ديدن کمر در خواب  موضوع: شروع با حرف ک

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند كمری بر میان بسته بود، دلیل است به قدر و قیمت كمر مال یابد و نیز، دلیل است پشت و پناه او از فرزندان است.

اگر بیند كمر مرصع بر میان بسته بود، دلیل است به قدر و قیمت آن كمر مال یابد و نیز گویند فرزندی آورد كه محتشمِ قبایل بود.

ابراهیم كرمانی گوید: اگر درخواب بیند كمری می انداخت، دلیل است مال و حشمت یابد و عمرش دراز بود. اگر بیند كمر بگسست یا ضایع شد، تاویل آن زیان بود.

جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند شمشیر مرصع داشت، دلیل است مهتری یابد. اگر بیند كمر و شمشیر را به كسی داد، دلیل كه از بهر پادشاه سفری كند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن كمر در خواب بر شش وجه است. اول: منفعت. دوم: فرزند. سوم: بزرگی. چهارم: عمردراز. پنجم: مراد. ششم: پاكی دین.

علامه مجلسی ( ره) گوید: شکستن کمر به مرگ برادر چنانچه امام حسین علیه السلام در شهادت عباس فرمود: اکنون کمرم شکست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می دهد. تعبیر کمر بند تا حدی به کلاه نزدیک است ولی واقعیت و عمق آن از جهاتی بیشتر است. کلاه ارزش و بهائی است که دیگران به شما می دهند ولی کمر بند لذت و بهره ای است که خودتان از موقعیت و امکانات خویش می برید و هیچ ربطی با دید و نظر و رای مردم ندارد. اگر در خواب دیدید کمر بندی را محکم بسته اید که قلابی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد نشان آن است که در زندگی کامیاب می شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده اید به خوبی بهره می گیرید و سود می برید. اگر دیدید کمر بندی سست و کم ارزش به قلابی لق و شل بسته اید موقعیت متزلزلی خواهید داشت و کامروائی از دسترس شما دور است. برخی از معبران کمر بند را فرزند تعبیر کرده اند و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب. کسانی که امکان آوردن فرزند برای ایشان هست کمر بند می تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک نامی پدر خویش می شود. اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می دهد. اگر در خواب کمر بند خود را به کسی بدهید قدرت و توانائی را از خود دور می کنید و آن را در اختیار شخصی دیگر قرار می دهید و اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود ببندد جای شما را می گیرد. همین طور است اگر بیننده خواب کمربند کسی را بگیرد و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که از او سلب قدرت می کند و خودش جای او را تصاحب می نماید.

لوک اویتنهاو می گوید :

کمربند : رضایت

کمربند تزیین شده : آسایش

یافتن آن : اعتماد

گم کردن آن : راه دیگری در زندگی انتخاب کنید

کمربند طلا : ازدواج در راه است
 
1ـ اگر خواب ببینید كمربند خود را محكم بسته اید و شما را آزار می دهد ، علامت آن است كه افراد مكار بر شما مسلط خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگری كمریندی از مخمل یا كمر بندی جواهرنشان به كمر بسته است ، علامت آن است كه بیشتر به دنبال كسب ثروت خواهید بود تا شهرت .

3ـ اگر زنی در خواب از كسی كمربندی بگیرد ، نشانة آن است كه در زندگی امتیازاتی به دست می آورد .

4ـ اگر خواب ببینید كمربندی نو به كمر بسته اید ، نشانة آن است كه به زودی با غریبه ای آشنا خواهید شد و با او در كاری شریك می شوید و از این شراكت زیان خواهید دید ./images/spilit.png
تعبير ديدن کمان حلاجی در خواب  موضوع: شروع با حرف ک

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمان حلاجی داشت، دليل است منافق بود و نيز گويند زنی ممتنع بخواهد.

 اگر بيند كمان حلاجی او ضايع شد، دليل است از زنی جدا شود./images/spilit.png
صفحه قبل  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16     صفحه بعد


 

دسترسی سریع
قالب های 3 ستونه
قالب های 2 ستونه
ابزار وبلاگ نویسان
آموزش وبلاگ نویسی
گالری عکس
آپلود عکس
بازی آنلاین
موسیقی لایت
بازی آنلاین

 بازی آنلاین                                    660 بازی
 بازی های دخترانه             16 بازی
 بازی های ورزشی             97 بازی
 بازی های تیراندازی         124 بازی
 بازی های فکری              209 بازی
 بازی های اکشن             126 بازی
 بازی های مسابقه ای       50 بازی
بازی های متفرقه                38 بازی
 بازی های محبوب

تصاویر زیبا سازی وبلاگ
لینک ها
بک لینک شما در این مکان

کلیه حقوق متعلق به سایت نایت اسکین می باشد © Night-Skin.com 2009-2013 /