قالب های نایت اسکین
برای تازه شدن دیر نیست
سایه ها
انگار حرف می زنند
این روزها
سایه من ؛ همدم تنهایی ام شده است

[ سه شنبه چهارم مرداد 1390 ] [ 12:46 ] [ رضا ]
حس سفید و خاکستری شدن اینجا !
نشانه ی دوباره جوانه زدن است

چند سطر آبی می شوم
چند سطر سفید
و گاهی خاکستری

[ سه شنبه چهارم مرداد 1390 ] [ 12:45 ] [ رضا ]
دوست دارم تنها باشم
با خیالی ؛ خالی از با تو بودن ها
دوست دارم به یاد آن روزهای گذشته
در خلوتی
کنج آرام این اتاق خالی
به یاد آن روزگاران
خاطراتم را یاد کنم
[ یکشنبه دوم مرداد 1390 ] [ 12:50 ] [ رضا ]
تمام می شود
تمام ناگفته های من
فقط چند نقطه چین باقی می ماند
تا حرف های سادگی هایم را
دوباره تکرار کنی
[ یکشنبه دوم مرداد 1390 ] [ 12:49 ] [ رضا ]
توفان‌ها
در رقصِ عظیمِ تو
به شکوهمندی
نی‌لبکی می‌نوازند،
و ترانه‌ی رگ‌هایت
آفتابِ همیشه را طالع می‌کند.بگذار چنان از خواب برآیم
که کوچه‌های شهر
حضورِ مرا دریابند.
[ یکشنبه هشتم خرداد 1390 ] [ 11:12 ] [ رضا ]
و چشمانت رازِ آتش است.


و عشقت پیروزیِ آدمی‌ست
هنگامی که به جنگِ تقدیر می‌شتابد.
[ یکشنبه هشتم خرداد 1390 ] [ 11:12 ] [ رضا ]
درباره وبلاگ

و چشمانت رازِ آتش است.
و عشقت پیروزیِ آدمی‌ست
هنگامی که به جنگِ تقدیر می‌شتابد.
و آغوشت
اندک جایی برای زیستن
اندک جایی برای مردن
و گریزِ از شهر
که با هزار انگشت
به وقاحت
پاکیِ آسمان را متهم می‌کند.
موضوعات وب
آرشيو مطالب