سایه ها
انگار حرف می زنند
این روزها
سایه من ؛ همدم تنهایی ام شده است


برچسب‌ها: سایه ها, همدم تنهایی

تاريخ : سه شنبه چهارم مرداد 1390 | 12:46 | نویسنده : رضا |
حس سفید و خاکستری شدن اینجا !
نشانه ی دوباره جوانه زدن است

چند سطر آبی می شوم
چند سطر سفید
و گاهی خاکستریتاريخ : سه شنبه چهارم مرداد 1390 | 12:45 | نویسنده : رضا |
دوست دارم تنها باشم
با خیالی ؛ خالی از با تو بودن ها
دوست دارم به یاد آن روزهای گذشته
در خلوتی
کنج آرام این اتاق خالی
به یاد آن روزگاران
خاطراتم را یاد کنم

تاريخ : یکشنبه دوم مرداد 1390 | 12:50 | نویسنده : رضا |
تمام می شود
تمام ناگفته های من
فقط چند نقطه چین باقی می ماند
تا حرف های سادگی هایم را
دوباره تکرار کنی

تاريخ : یکشنبه دوم مرداد 1390 | 12:49 | نویسنده : رضا |
و چشمانت رازِ آتش است.


و عشقت پیروزیِ آدمی‌ست
هنگامی که به جنگِ تقدیر می‌شتابد.


تاريخ : یکشنبه هشتم خرداد 1390 | 11:12 | نویسنده : رضا |
توفان‌ها
در رقصِ عظیمِ تو
به شکوهمندی
نی‌لبکی می‌نوازند،
و ترانه‌ی رگ‌هایت
آفتابِ همیشه را طالع می‌کند.بگذار چنان از خواب برآیم
که کوچه‌های شهر
حضورِ مرا دریابند.

تاريخ : یکشنبه هشتم خرداد 1390 | 11:12 | نویسنده : رضا |